Ankieta na temat kolejnego zlotu motolotniowego.

Czy jesteś zainteresowany udziałem w Ogólnopolskim Zlocie Motolotniowym 2024?

Czy zlot motolotniowy należy rozszerzyć do formuły zlotu mikrolotowego?

Czy jesteś zainteresowany organizacją Zlotu na swoim lotnisku / lądowisku?

Ewentualny kontakt, wskazanie miejsca - prosimy podać w uwagach na końcu ankiety.

Jaki element zlotu jest dla Ciebie atrakcyjny:?

Jakie tematy panelu edukacyjno-dyskusyjnego są dla ciebie interesujące?

Tu możesz wpisać swoje dodatkowe uwagi.