Ankieta - Ogólnopolski Zlot Motolotniowy 2024

Imprezy     399

W czerwcu 2023 roku w Płocku odbył się Ogólnopolski Zlot Motolotniowy. Impreza ta miała charakter spotkania edukacyjnego i towarzyskiego o bogatym programie, dzięki czemu w jednym wydarzeniu udało się powiązać różne formaty imprez lotniczych.

Zlot został zorganizowany w centralnej części kraju. W trakcie dwudniowego zlotu, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w spotkaniu, na które składały się:

  • prezentacja filmów o tematyce mikrolotowej
  • konferencyjny panel edukacyjny i dyskusyjny na tematy z dziedziny motolotniarstwa
  • widowiskowe zawody motolotniowe w przelocie przez bramkę
  • zespołowy przelot widokowy nad Wisłą
  • piknik z punktami gastronomicznymi
  • koncert muzyczny i imprezę towarzyską.
Sprzęt uczestniczący w zlocie zakotwiczony na terenie lotniska. Foto: Artur Caban.

Impreza w Płocku była potrzebna i udana, została starannie przygotowana i przeprowadzona przez Aeroklub Ziemi Mazowieckiej i pomimo niepewnej pogody wzięło w niej udział sporo uczestników, z których część przyleciała, a pozostali z regionów objętych złą pogodą przybyli transportem kołowym.

Trzeba pokreślić przychylność dla pomysłu organizacji zlotu ze strony przedstawicieli Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej oraz ogromną pracę, którą wykonali gospodarze. Zlot motolotniowy był nie tylko spotkaniem środowiskowym społeczności motolotniarzy. Został zorganizowany w formule miejskiego pikniku o bogatym programie, który zawierał: atrakcyjne motolotniowe zawody lotów przez bramkę, zawody walk powietrznych modeli latających RC, część gastronomiczną z foodtrackami, wystawę sprzętu lotniczego aeroklubu, wystawę pojazdów zabytkowych, loty widokowe zorganizowane przez aeroklub, zespołowy lot motolotni oraz koncert rockowy. Pomysł na obfity scenariusz imprezy, wykraczający poza wydarzenia motolotniowe, znakomicie sprzyjał popularyzacji motolotniarstwa i lotnictwa sportowego wśród mieszkańców Płocka. Wydaje się, że kolejna, ewentualna impreza powinna dodatkowo zawierać element integracji osób ze środowiska lotnictwa ultralekkiego oraz General Aviation.

Przelot przez bramkę. Foto: Ryszard Lewandowski.

Mając w pamięci to bardzo miłe spotkanie koleżeńskie oraz panującą na nim dobrą atmosferę, proponujemy udział w ankiecie na temat ewentualnej organizacji kolejnego ogólnopolskiego zlotu motolotniowego.

 Link do ankiety.

Zespół UL, opracowanie: Artur Caban, 2024-01-15 00:00:00